Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@theovandercruijsen.nl.
Dit privacy beleid is aangepast op 23-05-2018.

Toepasbaarheid
Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, via mail, per telefoon of per post. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau Theo van der Cruijsen is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houd in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegeven en doorgifte aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij hebben van u echter wel diverse gegevens nodig om uw opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben zijn hieronder vernoemd. U kunt deze bij ons opvragen tijdens uw bezoek aan ons kantoor of via ons emailadres: info@theovandercruijsen.nl

Onderstaande persoonsgegevens hebben we nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten:
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uw BSN nummer

Marketing
Uw gegevens die wij krijgen door uw gebruik van de website van Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau Theo Van der Cruijsen (naam, telefoonnummer, email), kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen over producten of diensten.

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Maar niets is perfect zoals u waarschijnlijk weet. Wij kunnen dus niets garanderen.